Koszyce

Weterynaria

Pomoc pośrednika wielu europejskich uczelni medycznych w rozpoczęciu studiowania na kierunku weterynaria w Koszycach.

Koszyce

Koszyce

Koszyce

Drugie co do wielkości miasto Słowacji pod względem liczby mieszkańców (239 tys. mieszkańców w 2016 roku), trzecie – po Bratysławie i Wysokich Tatrach (Vysoké Tatry) – pod względem powierzchni (243,7 km²) oraz największe miasto wschodniej Słowacji.

Koszyce to siedziba władz kraju koszyckiego i powiatu Koszyce-okolice, a także centralny ośrodek metropolitalny aglomeracji koszycko-preszowskiej. Stanowią one również centrum kulturowe, edukacyjne, rekreacyjno-turystyczne, gospodarcze.

Położone są w historycznym regionie Abov (20 km od granicy z Węgrami, po 90 km od granicy z Ukrainą i z Polską). Nazywane są „żelaznym lub stalowym sercem” Słowacji, dzięki największej na Słowacji hucie żelaza, która znajduje się na terenie miasta

Uczelnia

Uniwersytet

Uniwersytet

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach jest to jedyną tego typu instytucja zapewniająca studia licencjackie i podyplomowe w zakresie weterynarii w Republice Słowackiej.
Główną misją Uniwersytetu Weterynaryjnego Edukacji w Koszycach jest zapewnienie wyższego poziomu studiów licencjackich i podyplomowych weterynaryjnych w oparciu o twórcze badania naukowe z zakresu weterynarii i farmacji. Badanie na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach podlega następującym przepisom:
a) Ustawa nr 131/2002 Kodeksu o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw
b) Wytyczne do nauki
c) Program studiów
d) Wytyczne dotyczące stypendiów
e) Przepisy dyscyplinarne.
Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach jest jedną wydziałową uczelnią zapewniającą wyższe wykształcenie w akredytowanych programach studiów na wszystkich trzech poziomach szkolnictwa wyższego.
Program studiów General Veterinary Medicine został akredytowany w ramach oddziału studiów. Ogólne studia weterynaryjne i edukacja tego programu odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, trwającej 6 lat (12 semestrów). Absolwenci tego programu studiów otrzymują tytuł naukowy “lekarz weterynarii” (DVM, MVDr. W języku słowackim).
W Unii Europejskiej medycyna weterynaryjna i farmacja należą do tzw. Zawodów kontrolowanych, a odpowiednie wykształcenie musi spełniać wymogi dyrektywy UE 2005/36 / ES (wcześniej dyrektywy 78/1026 / EWG i 78/1027 / EWG). Jest to jeden z powodów, dla których skuteczność i jakość edukacji i badań naukowych na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach ocenia się na następujących poziomach:
Uniwersytet,
b) krajowy,
c) międzynarodowy.
Na poziomie uniwersyteckim efektywność i jakość edukacji i badań naukowych jest regularnie oceniana na posiedzeniach Rady Naukowej UVM i Collegium Rektora oraz dwa razy w roku na posiedzeniach senatu akademickiego UVM z odpowiednią dyskusją prowadzącą do uchwał, sugestii i zalecenia.
Na szczeblu krajowym Uniwersytet jest oceniany przez Komisję Akredytacyjną Republiki Słowackiej, zgodnie z ustawą nr 131/2002 Kodeksu szkolnictwa wyższego oraz zmianą i uzupełnieniem niektórych ustaw.
Na podstawie wyników oceny zbliżenia edukacji w zakresie weterynarii między Republiką Słowacką a UE, przeprowadzonej przez Komisję UE-TAIEX w 2002 r., Dokument wydany przez Komisję stwierdził, że Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach spełnia ze standardami UE i dyplomami wydanymi przez Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach są akceptowane w krajach UE.

koszyce, universytet

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się ze 120 pytań testowych (z biologii i z chemii). Pytania odpowiadają poziomem wiedzy naszej polskiej maturze. Na egzaminie pojawiają się pytania bardzo podobne bądź identyczne do tych które można znaleźć w zbiorze pytań który można kupić u nas bądź bezpośrednio od uczelni. Dzięki temu kandydaci są w stanie przygotować się do egzaminu i napisać go bez problemów na poziomie 90%-100%

W roku 2021 egzaminy wstępne odbędą się
xx.03.2022 w Koszycach (termin na wysłanie dokumentów do xx.03.2022)
xx.05.2022 w Koszycach (termin na wysłanie dokumentów do xx.04.2022)
xx.06.2022 w Koszycach (termin na wysłanie dokumentów do xx.05.2022)
xx.08.2022 w Koszycach (termin na wysłanie dokumentów do xx.08.2022)
Aby zapisać kandydata na egzamin wstępny musimy otrzymać dokumenty na adres
Aleja 1000-lecia 65
34-400 Nowy Targ
Filip Rzepecki
Najpóźniej do daty wpisanej powyżej obok daty egzaminu.

Dokumenty

Na początku musicie wysłać do nas skan waszego świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (jeśli jeszcze nie posiadacie któregoś ze świadectw ponieważ jesteście w klasie maturalnej proszę skontaktujcie się ze mną ponieważ jest możliwość zapisania was na egzamin wstępny przed otrzymaniem takiego świadectwa) adres email – [email protected]
Po wstępnej weryfikacji skanów skontaktuje się z wami pani odpowiedzialna za rekrutacje z uczelni i poprosi was o dostarczenie (tym razem w wersji „papierowej” pocztą):
– Podpisany wniosek który otrzymacie na maila
– Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne // (oryginały lub kopie notarialne + przysięgłe tłumaczenia na język słowacki wykonane na Słowacji)
– Zgodę RODO którą otrzymacie na maila
– CV w języku angielskim

– Zdjęcie rozmiaru paszportowego

Po dostarczeniu przez pocztę dokumentów na uczelnie dostaniecie maila lub list z zaproszeniem na egzamin. Następnie przyjedziecie na egzamin gdzie będziemy na was czekać i pomagać w razie potrzeby.

Wykonujemy również tłumaczenia przysięgłe dla naszych kandydatów. Koszt takiego tłumaczenia to 450 zł za cały komplet dokumentów

Opłaty

Rok studiów – 8.000€ z możliwością podzielenie opłaty na 2 semestry

Opłata rekrutacyjna – 50 euro. Jest to kwota która musimy wpłacić zapisując każdego kandydata na egzamin wstępny.

Pula pytań na egzamin wstępny
Zakup puli pytań na egzamin wstępny TUTAJ

Dane do wpłaty opłaty egzaminacyjnej
Alior Bank
Swift/BIC : ALBPPLPW
nr konta IBAN (rachunek w EURO): PL 90 2490 0005 0000 4001 0019 0788
Aleja 1000-lecia 65
34-400 Nowy Targ
Filip Rzepecki
Tytuł przelewu: „imię i nazwisko kandydata – egzamin weterynaria” (bez żadnych dopisków, adnotacji etc.)

Za naszą pracę nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy oficjalnymi przedstawicielami Uniwersytetu Weterynarii i Farmacji w Koszycach w Polsce.

Dyplom uczelni

Dyplom uczelni jest uznawany w całej Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji czy zdawania egzaminów LEK lub LDEK.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na szybka i sprawna obsługę administracyjna związaną z rekrutacją kandydatów na studia medyczne (świadczymy swoja usługi od 2011 roku, z naszej pomocy skorzystało już ponad 500 kandydatów), pomocą w znalezieniu mieszkania oraz sprawdzeniu umowy wynajmu, stałym kontaktem w razie jakichkolwiek problemów w czasie studiowania.